Welkom by die Afrikaanse Taalraad

Oor ons

Die Afrikaanse Taalraad (die Taalraad/ATR) bevorder Afrikaans inklusief en in sy volle diversiteit binne ’n meertalige konteks.

Dit is ingevolge artikel 185 van die Grondwet gevestig en geaffilieer met die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kulturele-, Geloofs- en Taalgemeenskappe (KGT-Kommissie).

Dit is ook ʼn konfederale liggaam vir outonome Afrikaanse taal- en kultuurorganisasies met meer as 35 organisasies as lede.

Die Taalraad tree oorwegend fasiliterend, koördinerend, bemagtigend en netwerkskeppend op in belang van die hele Afrikaanse taalgemeenskap. Dit beteken die Taalraad loods selde inisiatiewe op sy eie, maar betrek gewoonlik etlike lidorganisasies daarby.

Die Taalraad is veral op die volgende gebiede bedrywig

Afrikaans as gesin - en gemeenskapstaal:

’n Taal moet binne die familie tussen die generasies oorgedra word om sy lewenskragtigheid te behou. Daarom doen die Taalraad baie om ouers bewus te maak van die waarde van Afrikaans en meertaligheid en dat ’n meertalige kind baie meer geleenthede het as ’n enkeltalige een – ook internasionaal. Dit is ook nie nodig om Engels te word om Engels te leer nie. In teendeel, hulle kan Engels beter deur hulle moedertaal bemeester. Die behoud van Afrikaans as moedertaal sorg vir ’n meer intieme verhouding tussen ouer en kind, maar ook met die grootouers. Dit behou die skakel tussen kinders en hulle voorouers en sorg vir die oordrag van kultuur tussen die generasies. Die Taalraad help ook vir ouers wat sukkel met meertaligheid in die familie en gemeenskap. Ons werk saam met geloofsinstansies om taal beter in hulle gemeentes te bestuur en om te sorg dat eentaligheid nie die oorhand kry nie.

Afrikaans as onderrigmedium en vak

Die Taalraad bevorder die gebruik van Afrikaans as onderrigmedium op alle vlakke, van kleuterskole deur tot universiteite. Goeie Afrikaanse moedertaalonderrig lê ’n stewige basis vir kinders en maak dit vir hulle moontlik om Engels deur Afrikaans te bemeester. Ens (moet verder geskryf word).

Versoening deur Afrikaans

Die Taalraad werk hard om gesprekke tussen Afrikaanssprekendes te bewerkstellig en om brûe tussen gemeenskappe te bou. Die Taalraad bevorder ook samewerking met die ander inheemse tale van die land en het ’n formele samewerkingsooreenkoms met die Nederlandse Taalunie

Navorsing in en oor Afrikaans

Die Taalraad koördineer onder meer taalkundige navorsing met die doel om Afrikaans beter te kan bestuur. Die uiteindelike doelwit is die vestiging van ’n Afrikaanse Navorsingsinstituut wat op ’n gereelde basis bestekopnames van navorsing en navorsingsbehoeftes kan maak.

Owerheidskakeling

As konfederale liggaam dien die Taalraad as inklusiewe spreekbuis vir die breë Afrikaanse gemeenskap in gesprek met die owerhede.

Stigting van die Afrikaanse Taalraad.

Die Afrikaanse Taalraad is op 24 Mei 2008 na ʼn wye raadplegende proses van 5 jaar te Wellington gevestig. Meer as 100 verteenwoordigers van 40 organisasies landswyd het die stigtingsbyeenkoms bygewoon. Hiermee wou die stigters die verdeeldheid tussen Afrikaanssprekendes aanspreek en nuwe momentum vir die Afrikaanse taal te skep. Die Taalraad is ingevolge artikel 185 van die Grondwet gevestig en het daarmee ’n skakel met die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kulturele-, Geloofs- en Taalgemeenskappe (KGT-Kommissie).