16 Junie 1976: ‘n Historiese Perspektief

Professor Albert Grundling van die departement Geskiendenis aan die US bied ‘n historiese perspektief op 16 Junie wat gevier word as “Jeugdag”.

 

In sy eie woorde, sê hy opsommend: In hierdie aanbieding is gepoog om die kompleksiteite van Afrikaans en die Soweto-opstand in 1976 te belig, die negatiwiteit wat die kwessie omgeef is in ’n breër perspektief probeer plaas, sonder om dit heeltemal te relativeer.  Dit is ’n historikus se taak om dinge meer ingewikkeld te maak as wat dit op die oog af lyk.  Afrikaans was die sneller vir die opstand, maar vandag word dit as die enigste rede beskou sonder om hierdie ander strukturele faktore wat ek geskets het, in ag te neem.  Mens kan argumenteer dat die taal ’n gerieflike teiken is omdat dit ’n aangeleentheid is wat maklik begryp en gepropageer kan word.  Meer ingewikkelde verklarings vir die opstand leen hulle nie geredelik tot ’n openbare konsensie nie. 

 

 

Prof Albert Grundlingh

Prof Albert Grundlingh

 

 

Lees die volle uittreksel in Afrikaans (of Engels) by die volgende skakels:

16 Junie 1976: ‘n Historiese Perspektief

16 June 1976: A Historical Perspective