Veeltaligheid is ‘n bate, nie ‘n hindernis nie

Na ’n lang geskiedenis van taalongelykheid, is die taalbedeling in Suid-Afrika deur dominante rolspelers herbedink. Die resultaat was die promulgering van Wet 200 van 1994, wat erkenning gee aan die gelykheid van tale en derhalwe ’n verskuiwing ten opsigte van die siening van taalverskeidenheid verteenwoordig:...