Aansoek om Lidmaatskap: Organisasies

 • Kontakbesonderhede

 • Funksionarisse

  Voorsitter
 • Uitvoerende hoof
 • Sekretaris
 • Ander besonderhede

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • Let wel:

  Die ATR het vier lidmaatskapskategorieë

  • Groep A: Groot organisasies met lede of aandeelhouers
  • Groep B: Klein organisasies met lede of aandeelhouers
  • Groep C: Klein organisasies sonder lede of aandeelhouers
  • Groep D: Persone.

  ʼn Organisasie se lidmaatskapsvlak word in gesprek met die ATR vasgestel. Daarvolgens word ook die lidmaatskapsfooi en die aantal stemme wat die organisasie gedurende ʼn AJV het, bepaal.

  Persone wat in hulle eie kapasiteit lid van die ATR word, betaal ʼn lidmaatskapsfooi van R100. Hulle kan aan die AJV deelneem, maar het geen stemreg nie.

  Fakture word voor die ATR se jaarvergaderings uitgestuur. Ledegeld is vooraf of op die laatste tydens registrasie van die AJV betaalbaar.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.