Aansoek om Lidmaatskap: Persone

  • Let wel:

    Lidmaatskapsaansoeke word deur die direksie van die ATR goedgekeur. Lede verbind hulself tot die doelstellings van die ATR en die riglyne vir lede.

    Persone wat lid van die ATR word, betaal ʼn lidmaatskapsfooi van R250. Hulle kan aan die AJV deelneem, maar het geen stemreg nie. Hulle word ook by voorbaat na ATR-geleenthede uitgenooi.

    Fakture word voor die ATR se jaarvergaderings uitgestuur. Ledegeld is op die laatste tydens registrasie van die AJV betaalbaar.

    Tien of meer persone wat lede van die ATR is, kan ʼn vereniging vorm en as groep ʼn volwaardige lid van die ATR met stemreg word.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.