Oor AfriForum

Deel van die Solidariteit Beweging

AfriForum is ʼn nieregeringsorganisasie, geregistreer as ʼn maatskappy sonder winsoogmerk, met die doel om minderhede se regte te beskerm. Hoewel die organisasie op die internasionaal erkende beginsel van minderheidsbeskerming funksioneer, het AfriForum ʼn spesifieke fokus op die regte van Afrikaners as ʼn gemeenskap aan die suidpunt van Afrika. Lidmaatskap is egter nie eksklusief nie en enige persoon wat hom met die inhoud van AfriForum se Burgerregtemanifes vereenselwig, kan aansluit.

AfriForum se visie is: dat Afrikaners – wat geen ander tuiste ken nie – sinvol as Afrikaners en in vreedsame naasbestaan met ander gemeenskappe, volhoubaar aan die suidpunt van Afrika kan voortbestaan.

AfriForum se missie is die volgende: AfriForum werk om te verseker dat daar aan die basiese voorwaardes vir die voortbestaan van Afrikaners voldoen word, deur as ’n geloofwaardige Afrikanerbelange-organisasie en burgerregtewaghond – wat deel van die Solidariteit Beweging vorm – buite die werksplek op nasionale en plaaslike vlak die impak van die huidige politieke werklikhede op Afrikaners te hanteer en te probeer beïnvloed, terwyl daar terselfdertyd gewerk moet word om volhoubare strukture te vestig waardeur Afrikaners selfstandig hul eie voortbestaan kan verseker.

Webtuiste: www.afriforum.com