Afrikanerbond

Wees Sterk

Net soos tydens sy stigting 90 jaar gelede is die Afrikanerbond steeds ʼn belange organisasie vir Afrikaners wat ʼn netwerk geleentheid daarstel waardeur kundigheid ontsluit kan word en debat gestimuleer word. Dit stel die Afrikanerbond in staat om aktief met die regering van die dag te skakel ten einde werkbare oplossings vir aktuele probleme en knelpunte te ontwikkel.

Die AFRIKANERBOND is ʼn organisasie wat jaloers waak oor gevestigde Afrikanerbelange en die reeds gevestigde en gesonde gemeenskapslewe van die Afrikaner; Die AFRIKANERBOND is terdeë bewus daarvan dat ons eie belange en dié van ons mede-Afrikaners onlosmaaklik verbind is aan dié van elke ander Suid-Afrikaner en elke ander minderheid sowel as taal- en kultuurgemeenskap in Suid-Afrika, en dat die belang van elke ander Suid-Afrikaner daarom ook óns belang is Die AFRIKANERBOND bemoei hom aktief met die politiek van die Afrikaner; Die AFRIKANERBOND funksioneer op die breë staatkundige terrein en binne die grondwetlike raamwerk in pogings om die Afrikaner se regmatige plek in die Suid-Afrikaanse samelewing vol te staan;

Die AFRIKANERBOND beywer hom vir die vestiging van vennootskappe binne die Afrikaner se gemeenskapslewe, sowel as die Suid-Afrikaanse samelewing om die bedreigings effektief die hoof te bied.

Webtuiste: www.afrikanerbond.co.za