Afrikaweek: Ontsluiting van die demografiese dividend deur investering in die jeug

“Die tema vir Afrikaweek 2017, Ontsluiting van die demografiese dividend deur investering in die jeug, vereis nuwe denke oor die verhouding tussen taal en opvoeding in Suid-Afrika,” sê Sinki Mlambo, direkteur van die Afrikaanse Taalraad (ATR).

 

Mlambo, wat na ʼn mini-aanlynkonferensie oor taal en ontwikkeling gister gepraat het, noem dat Suid-Afrika se jeug benadeel word deur die onderwysstelsel wat nie op alle vlakke voorsiening maak vir leer in die inheemse tale nie. “Huistaal is die belangrikste faktor in ʼn leerder se prestasie op skool,” sê sy. Hierdie standpunt word deur ʼn onlangse WNNR-studie (Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad) oor huistaal en skoolprestasie bevestig, veral ten opsigte van vakke soos wiskunde en wetenskap.

Sinki(002)

Me. Sinki Mlambo, direkteur van die Afrikaanse Taalraad (ATR).

 

Die idee dat die land se inheemse tale nie gebruik kan word om komplekse kwessies te verduidelik nie, is op ʼn koloniale mite gebaseer, sê Ria Olivier, ATR-programbestuurder. “Leerders kan Engels en vakke soos wiskunde baie beter deur hulle moedertaal bemeester. Hulle het kwaliteitopvoeding in die taal wat hulle die beste verstaan nodig.” Onderwysers moet dus geleer word hoe om klaskamers met kinders vanuit ʼn verskeidenheid van taalagtergronde te hanteer, ʼn algemene situasie in baie skole.

 

Ria

Me. Ria Olivier, projekbestuurder van die Afrikaanse Taalraad (ATR).

 

“Taal kan gebruik word om die jeug te ontwikkel en die ekonomie te transformeer,” sê Conrad Steenkamp, hoof van die ATR. “Dis nie ʼn koste nie, maar ʼn hulpbron. Dis nie ʼn probleem nie, maar ʼn oplossing. Ons sal ons denke oor taal en opvoeding dringend moet verander.”

 

Conrad Steenkamp

Conrad Steenkamp, uitvoerende hoof van die Afrikaanse Taalraad (ATR).

 

 

Die ATR bevorder Afrikaans in sy volle diversiteit binne ʼn veeltalige konteks.