Vriende van Afrikaans

`n Groep mense wat werk vir Afrikaans

Vriende vir Afrikaans is ‘n groep mense wat werk vir Afrikaans. Hulle is nie polities, seksisties, rassisties of godsdiensvoorskriftelik nie. Kortom, almal wat wil saamwerk, is welkom.

Hulle weet baie goed wat die waarde van meertaligheid is, maar is terselfdertyd pront en onbeskaamd Afrikaans. As jy ook so voel, laat van jou hoor en help ons om ons taal te laat klink

`n Klein groepie Afrikaanssprekendes het hierdie vereniging op 8 Februarie 1994 in Stellenbosch gestig onder die ywerige leiding van mnr Willem Dempsey en prof Johan Combrink , ‘n bekende taalkundige en ‘n vurige kampvegter vir Afrikaans. Hy het die VVA se hoofkantoor in Stellenbosch gevestig. Hy en die bekende joernalis, Gideon Joubert, het talle takke landwyd gestig, gekoordineer en voorsien van leesstof oor Afrikaans. Johan se geesdrif en ywer vir Afrikaans was aansteeklik, ook omdat hy Afrikaans meesterlik kon gebruik.

Webtuiste: www.vriendevanafrikaans.co.za