Die ekonomiese waarde van Afrikaans

Seminaar: Wat is die ekonomiese waarde van Afrikaans vir families en jong mense?   Die Afrikaanse Taalraad (ATR), Afrikaans.com en die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM), vra op Saterdag 14 Oktober in die Paarl groot vrae oor die ekonomiese waarde van Afrikaans vir families en jong mense: Wat...

PanSAT oproep vir nominasies vir Afrikaans

PanSAT versoek dringend nominasies vir Afrikaans. Die sperdatum is spesiaal vir hierdie doeleinde verleng tot 5 Oktober 2017. Volg die skakel na die Oproep vir nominasies vir Afrikaans dokument en nominasievorm: https://www.afrikaansetaalraad.co.za/wp-content/uploads/2017/10/Call-for-Nominations-Afrikaans.pdf https://www.afrikaansetaalraad.co.za/wp-content/uploads/2017/10/Nomination-Form-Afrikaans.pdf...

Erfenisdag: Die herkoms van Afrikaans

Die herkoms van Afrikaans? Vooraf: Die vooraf toeligting oor die program het die verwagting geskep dat daar oor die wye spektrum van die Afrikaanse spraakgemeenskap heen oor die herkoms van Afrikaans besin sou word. Ek was aanvanklik skepties, te oordeel aan die paneelsamestelling en die gehoor, oor...

16 Junie 1976: ‘n Historiese Perspektief

Professor Albert Grundling van die departement Geskiendenis aan die US bied 'n historiese perspektief op 16 Junie wat gevier word as "Jeugdag".   In sy eie woorde, sê hy opsommend: In hierdie aanbieding is gepoog om die kompleksiteite van Afrikaans en die Soweto-opstand in 1976 te belig,...