Die ATR in die media …

1. Netwerk24 - https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/us se net engels in koshuise nie beleid 20210305 2. Rapport – https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/slegs engels hoor keelvol matie vroue 20210306 3. Netwerk24 - https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/dit gaan nou oor ve ronagsaming van grondwet 20210307 4. Maroela Media- https://maroelamedia.co.za/nuus/sa nuus/us koshuisstudente gemaan oor afrikaans/ 55 5. IOL -- https://www.iol.co.za/news/southhttps://www.iol.co.za/news/south--africa/westernafrica/western--cape/dacape/da--toto--filefile--cascasee--withwith--hrchrc--overover--somesome--stellenboschstellenbosch--studentsstudents--beingbeing--denieddenied--rightright--toto--speakspeak--afrikaansafrikaans--55449bb755449bb7--18f018f0--4dfd4dfd--97169716--a6e28a7acb14a6e28a7acb14 6. The South African -- https://www.thesouthafrican.com/news/ishttps://www.thesouthafrican.com/news/is--afrikaansafrikaans--bannedbanned--stellenboschstellenbosch--university/university/ 7. Netwerk...