Die Jakes Gerwel-gesprek

Die Taalraad het op 29 April 2017 vir die eerste keer tot die Jakes Gerwel-gesprekreeks toegetree.  Die onderwerp van die taalgesprek was  Die stand van Afrikaans aan Suid-Afrikaanse universiteite. Onder die professionele gespreksleiding van Freek Robinson het die geykte universiteitstaaldebat ’n splinternuwe baadjie gekry, een van moue oprol en dóén om ware meertaligheid aan universiteite te verseker en Afrikaans as universiteitsvak te bestendig en uit te bou.

 

Die paneellede, te wete proff Angelique van Niekerk (UVS), Wannie Carstens (NWU), Rufus Gouws (US) en  Steward van Wyk (UWK), het gefokus op praktiese, probleemoplossende strategieë vir die bevordering van meertaligheid in die verskillende gebruikskontekste aan universiteite en vir die bevordering van Afrikaans as vak.  Die Taalraad sal in samewerking met ons ledeorganisasies en ander belanghebbendes prakties gestalte gee aan hierdie voorstelle.  Want ons sal sáám moue moet oprol vir ons tale.

 

Daar sal uiteraard voortgegaan word met praat, ook en veral met politici en beleidmakers – oor die benutting van meertaligheid as ’n bate en oor die suksesvolle toepassing van meertaligheidsmodelle aan universiteite elders in die wêreld.  Oor vordering hiermee sal daar in ’n volgende Koker berig word.

 

Klik op die skakel hier onder om na die inleiding tot die Taalraad se Jakes Gerwel-gesprek te luister. Die vollengte opname sal binnekort via die ATR se YouTube-kanaal beskikbaar wees.