Die Taalraad stel in 2016 vier nuwe direkteure aan

Gedurende die Taalraad se Algemene Jaarvergadering hierdie jaar is vier nuwe direksielede aangestel.

 

Sinki Mlambo

Sinki Mlambo

Sinki Mlambo was vroeër al op die Taalraad se direksie gekoöpteer en is gedurende die Jaarvergadering amptelik as direksielid ingestem. As professionele kommunikasiebestuurder, bring sy broodnodige vaardighede en ‘n jong perspektief na die Taalraad. Sinki is 100% Xhosa – én Afrikaans.

 

 

Stephanie Lotz

Stephanie Lotz

Stephanie is die voorsitter van die Taalkomitee van die Wes-Kaap. As dowe het sy veel te sê oor die belangrikheid van gebaretaal en hoe om dowe Afrikaanssprekendes by die Afrikaanse taal- en kultuurlewe te betrek. Ons sien baie uit na haar besondere bydraes.

 

 

Fatima Allie

Fatima Allie

Fatima skep vir die Taalraad ‘n skakel met ‘n gemeenskap wat ‘n besondere bydrae tot Afrikaans gemaak het, die Moesliem gelowiges wat Afrikaans vir die heel eerste keer op skrif gestel het. Haar warm benadering tot gemeenskappe, taal en kultuur gaan vir die Taalraad nog baie beteken. Daarby is sy ook nog ‘n kommunikasiekonsultant en direkteur van die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA).

 

 

Michael Jonas

Michael Jonas

Michael is die direkteur van die Afrikaanse Taalmonument en -museum. Hy bring stylvolle Afrikaans en waardevolle ervaring in die museumsektor saam met hom. Die nuwe sinergie tussen die Taalraad en die Taalmonument en -museum het al reeds na vore gekom in die onlangse gesamentlike besoek na Rehoboth in Namibië. Ons sien uit na ‘n gemeenskaplike uitreikaksie na gemeenskappe toe.

Die direkteure wat die Taalraad in 2016 verlaat het, sluit in dr Niel le Roux van die SBA, dr Danny Titus van die ATKV, Paul Colditz van Fedsas (Federasie vir Beheerligame van Suid-Afrikaanse Skole). Ons sê baie dankie vir hulle werk met die Taalraad en sien uit na voortgesette samewerking met hulle en hulle organisasies.  As mens die Taalraad verlaat, gaan mens nie weg nie.