FAK

Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings

Die FAK is die oudste sambreelorganisasie vir Afrikaanse kultuurverenigings in die land en is reeds in 1929 gestig. Die FAK het met sy stigting twee kerndoelstellings geïdentifiseer, naamlik om idees te genereer vir die ontwikkeling en versterking van die Afrikaanse taal en kultuur en tweedens om ʼn koördinerende rol tussen Afrikaanse kultuurvereniginge te vervul. Die FAK het deur dekades leiding op kulturele gebied geneem om Afrikaanse kultuur te versterk en uit te bou.

Die FAK se hoofdoel is om idees te genereer, kultuur te behou en geskiedenis te laat voortleef.

Die FAK bestaan uit drie afdelings, naamlik: Die NP van Wyk Louw-sentrum wat kultuur definieer deur dit eietyds te vertolk en lewensbeskoulik te begrond; FAK Kultuurprojekte; Die FAK Federale Netwerk.

Webtuiste: www.fak.org.za