Kokerwenners 2020: Constance Thomas – Jeugkoker

 

Constance Thomas is ʼn vierdejaar-onderwysstudent in die Intermediêre Fase aan die Sol Plaatje-universiteit in Kimberley. Sy spesialiseer in tale en is veral passievol oor Afrikaans.  Haar passie vir Afrikaans het haar geïnspireer om vanaf haar tweede jaar haar medestudente akademies te ondersteun. In haar vryetyd het sy vir tweede-, derde- en vierdejaarstudente ekstra lesse in Afrikaanse taal- en letterkunde aangebied.

 

In 2019 het sy met die hulp van medestudente ‘n boekklub opgerig met die doel om ’n taalbewustheid te kweek onder studente, by die Universiteit en in die omliggende gemeenskap. Die boekklub, waaraan sprekers van vyf moedertale behoort, help om studente ʼn gevoel van ‘n gemeenskaplike tuiste te gee.  Die aktiwiteite van die boekklub behels spelkompetisies, hardoplees, debatvoering en die skryf van boekresensies – in al die verskillende tale.  Sy dien tans as skakelbeampte van die uitvoerende komitee van die boekklub.

 

Deur bemiddeling van die Noord-Kaapse departement van sport, kuns en kultuur is die boekklub geregistreer om te kan deelneem aan die streek se Funda Mzantsi-eliminasierondte vir die afdelings Spelling, Hardoplees, Debat en Boekresensie.  Sy het die eerste plek verower vir Afrikaans. Daarna het sy talle ander boekklubs in die Noord-Kaap gehelp met hul voorbereiding vir die nasionale Funda Mzantsi-kompetisie wat in September 2019 plaasgevind het. Sy het teen vele ander boekklubs van verskillende provinsies gekompeteer en die derde posisie nasionaal behaal vir die Boekresensie-afdeling.

 

In Maart 2020 het die boekklub Wêreldboekedag op die kampus gevier. Dit was ‘n eerste in sy soort. Baie studente, dosente en die hoofde van die departemente sport, kuns en kultuur en korrektiewe dienste het die viering bygewoon. Hierdie viering het gefokus op die ontwikkeling van tale en ontluikende skrywers. Dit was ‘n groot sukses. Baie van die boekklub se planne vir hierdie jaar is ongelukkig in die wiele gery deur die huidige COVID-19-pandemie.

 

Hierdie innoverende, kreatiewe en hardwerkende jong student se liefde vir die Afrikaanse letterkunde en haar teksanalitiese vaardighede is merkwaardig.  Haar liefde vir die Afrikaanse letterkunde, uitstekende teksanalitiese vaardighede en haar insig verdiep klasgesprekke en motiveer haar medestudente om deel te neem.

 

Sy koester Afrikaans in haar woorde “soos ʼn baba wat graag die wêreld omhels”. Sy is ywerig om te leer en is begerig om nog meer te doen om Afrikaans te bevorder. In haar hande is Afrikaans veilig. Die Taalraad ken graag ʼn Jeugkoker toe aan Constance Thomas vir haar lofwaardige werk om Afrikaans, veral op die gebied van die Afrikaanse letterkunde, te bevorder.