Kokerwenners 2020: Zebulon Kock – Jeugkoker

 

Zebulon Kock is ’n matrikulant aan Charleston Hill Sekondêre skool in Paarl-Oos, ’n gebied wat gebuk gaan onder erge misdaad en geweld. Hy verhef homself met sy woordvaardigheid en lewensinsig ver bo die sosio-ekonomiese toestande waarin hy opgroei. Hy gebruik Afrikaans en die letterkunde om sy drome vlerke te gee en uiteindelik aan sy moeilike omstandighede te ontkom.

 

Verse skryf is sy lewe. Hy is aktief betrokke by Afrikaanse diggroepe en sy gedigte word gereeld gepubliseer.  Hy is deur LitNet aangewys is een van die top 10-nuwelingskrywers, en drie van sy gedigte het in die AVBOB-digkompetisie die paal gehaal. Van sy gedigte is in versamelbundels opgeneem en op die Ink-webwerf gepubliseer. Hy is tans ook besig om aan sy eie digbundel te werk.

 

Ondanks sy jeugdige ouderdom, toon hy verbasende insig in volwasse temas, iets wat van veel ouer skrywers verwag word. As jong Afrikaanse digter speel hy ligvoetig met die taal en skep hy unieke beeldspraak. Hy beskik oor die vermoë om met enkele lettergrepe ’n emosie perfek raak te vat, hetsy sy eie, of dié van sy leser.

 

Sy leuse in die lewe is om deur sy verskuns lig na homself en na ander mense te bring. Sy droom is om na graad 12, as hy genoeg geld gespaar kry, verder te gaan studeer in letterkunde. Hy praat met sy digkuns nie net met sy eie mense nie, maar het ’n verstommende vermoë om aan die siele van alle lesers te raak, selfs dié ver verwyderd van sy sosio-ekonomiese agtergrond.

 

As hy nie dig nie, bestee hy sy tyd aan sy skoolkoerant waarvan hy redaksielid is.  Hy het in 2019 sy eie jeuggroep ‘Afries’ by sy skool gestig om Afrikaans te bevorder. Hy spoor die jeug aan om vreesloos Afrikaans te wees en in hul moedertaal hul drome uit te leef.

 

As jy lief is vir Afrikaans, maak nie saak wie of wat jy is nie, sal Zebulon Kock jou raak. Hy verdien dit om vereer te word met ’n Jeugkoker vir die bevordering van Afrikaans onder die jeug.