ONTMOET PROF. NICO BOTHA, NUWE GENOOT VAN DIE ATR

Die ATR verwelkom prof. Nico Botha as senior genoot van die Geloofstaalinisatief.  Hy sal saam met drs. Hendrik Theys, die ATR se eerste senior genoot, aan die bevordering van Afrikaans as geloofstaal werk.

 

Professor Nico Adam Botha is ’n boorling van Douglas in die Noord-Kaap. Hy het in Worcester opgegroei waar hy aan die Hoërskool Esselen Park gematrikuleer het.  Hierna het hy aan die Universiteit van Wes-Kaapland sy BA-graad met Afrikaans-Nederlands en Duits as hoofvakke voltooi.  Daarna behaal hy die BTh-graad in die Fakulteit Teologie aan UWK en word hy predikant.  Nog was hy nie klaar met die akademie nie, want hierna verwerf hy sy doktorsgraad aan die Koninklike Universiteit van Utrecht in Nederland. Dis hier waar hy ywerig deelgeneem het aan die stryd teen apartheid in die buiteland; hy het talle sessies bygewoon waar hy die saak van die onderdruktes in Suid-Afrika belig het.  As teoloog is hy bekend as ‘n gesaghebbende op die gebied van missiologie, en sy standpunte oor teologiese kwessies word wyd gerespekteer. Hy het ook as prediker in Nederland groot indruk gemaak. Na sy terugkeer na Suid-Afrika het hy talle gemeentes bedien, onder meer Van Rhynsdorp, Laaiplek-Velddrif, Middelburg (Mpumalanga) en Pretoria. As lid van die Belydende Kring het prof Botha met groot ywer aktief deelgeneem aan aktiwiteite om bevrydingsteologie te bevorder.

 

Prof. Botha is emeritusprofessor in Teologie aan UNISA.  Hy is ‘n baie produktiewe skrywer en lewer artikels vir Netwerk 24, Beeld en Die Burger.  As prediker neem hy gereeld aand- en oggendoordenkings en ateljeedienste op RSG waar. Dit is dus baie duidelik dat hy nog lank nie klaar is met sy arbeid nie; hy sal sy werk voortsit as genoot van die ATR se Geloofsinisiatief.