Orania Beweging

n Seker toekoms vir ons mense

Orania lewe! Dit lewe van entoesiasme en ondernemingsgees. Meer nog, dit lewe, want hier woon mense. Die dorp wat vroeër deur die Departement van Waterwese gebou is en jare leeg gestaan het, is vandag wêreldwyd bekend as tuiste van Afrikaners.

Met die bou van die Vanderkloofbesproeiingskanale het die Departement Waterwese besluit om ‘n dorp naby die kanale te vestig om verblyf aan hulle werkers te verskaf. So het die dorpie Orania in 1963 tot stand gekom, halfpad tussen Hopetown en Petrusville op die wal van die Oranjerivier. Aanvanklik is na die dorp verwys as Vluytjeskraal, verwysend na die plaas waarop die dorp ontstaan het. Die plaaslike ingenieur, Norman Landsdell, het egter ‘n kompetisie uitgeskryf om ‘n naam vir die dorp te kies. “Orania” was die wennaam.

Orania is nie iets wat gebeur nie, Orania is iets wat gedoen word. Om jou by Orania aan te sluit, is daarom nie ‘n blote impuls soos om ‘n aantrekliker werksaanbod te aanvaar of na ‘n mooier dorp toe te trek nie. Om jou by Orania aan te sluit, is om ‘n antwoord te gee op die bestaansvraag waarvoor die Afrikaner teen die einde van die twintigste eeu te staan gekom het.

Webtuiste: www.orania.co.za