President Maya geloof vir die kollig op die Afrikatale

Die Inheemse Tale-Aksieforum (Indigenous Languages Action Forum – ILAF) verwelkom die president van die Appèlhof, Mandisa Maya, se voorstel vir die ontwikkeling van ‘n ingeligte taalbeleid vir die howe om die gebruik van al ons amptelike tale in die regsektor te bevorder.

Maya is een van vier kandidate vir die posisie van hoofregter met wie die Regterlike Dienstekommissie tans onderhoude voer.

Tydens die onderhoud gister noem president Maya sy het ‘n saak gelei waarin die beskuldigde ‘n Xhosasprekende was. “Ek het die skriba aangemoedig om dieselfde te doen as wat ek in die geval van Afriforum gedoen het, ’n uitspraak wat sy in Xhosa geskryf het. Ons het dus 2 hofuitsprake in Xhosa, en ek het gehoop die voorbeelde sal ander mense aanmoedig om ook in hul tale te skryf.” Haar dapper beroep belig die hoë waarde van die inheemse tale in ons howe. Dit beklemtoon ook die belangrikheid van taal as ’n manier om billike toegang tot ons howe te bewerkstellig, ‘n siening wat ILAF reeds etlike jare lank bevorder.

Die Inheemse Tale-Aksieforum (ILAF) ondersteun president Maya se voorstel dat die kwessie van ’n deurgronde taalbeleid gedurende die jaarlikse regtelike beoordelaarskonferensie, wat laas in 2009 gehou is, bespreek moet word. ILAF stem ook met kommissaris Magwanishe saam dat president Maya se tweetalige uitsprake ‘n “buitengewone prestasie” is wat nie ‘n “eendagwonder” mag word nie.
’n Onlangse publikasie, A handbook on Legal Languages and the quest for linguistic equality in South Africa and beyond (2021), deur ILAF-lede dr Zakeera Docrat (ILAF-ondervoorsitter), prof Russel Kaschula, en prof Monwabisi Ralarala (ILAF-voorsitter), hanteer presies dié kwessies wat gedurende president Maya se onderhoud geopper is. ILAF nooi die regters en die agbare Minister van Justisie en Korrektiewe Dienste, Ronald Lamola, om met ons se kundige forensiese en regslinguiste in gesprek te tree.

ILAF bevorder die billike gebruik van ons inheemse tale in verskeie sektore. As akademici en praktiserende regs- en forensiese linguiste, bevorder ons graag goeie taalbeleid en hoop om taalregte vir almal toeganklik te maak.

 

Navrae en versoeke vir mediaonderhoude kan gerig word aan:
Prof Monwabisi Ralarala (ILAF-voorsitter)
Ddr. Zakeera Docrat (ILAF-ondervoorsitter)\. zakeera.d@gmail.com
Siki Dlanga (Koördineerder) siki@ilaf.co.za