Projekbestuurder: aansoeke word ingewag

Die Afrikaanse Taalraad (ATR) soek tans ʼn dinamiese en veelsydige projekbestuurder vir ʼn ewe dinamiese en veelsydige posisie.

Die ATR is ʼn burgerlike organisasie wat Afrikaans in sy volle diversiteit, variëteite van die taal ingesluit, bevorder. As ʼn konfederale organisasie verbonde aan die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kultuur-, Godsdiens- en Taalgemeenskappe, bevorder ons ook koördinasie tussen bykans 30 lidorganisasies wat hul vir die Afrikaanse taal en kultuur beywer. Ons fokus op Afrikaans op skoolvlak, tersiêre vlak en beleidsvlak en bevorder wedersydse begrip tussen alle Afrikaanssprekendes, asook tussen Afrikaanssprekendes en die sprekers van ons ander inheemse tale.

Indien jy jou met hierdie uitgangspunte kan vereenselwig en oor die regte vaardighede beskik, hoor ons graag van jou.

Pligte en verantwoordelikhede:

 • Beplanning en implementering van ATR-projekte, insluitende gemeenskapsbyeenkomste, konferensies en seminare;
 • Skakeling en die bou van goeie verhoudinge met diverse Afrikaanse gemeenskappe, NRO’s, die owerhede en ander belanghebbers;
 • Fasilitering van vennootskappe met rolspelers en belanghebbers binne en buite die Afrikaanse taalgemeenskap;
 • Hulp met die opstel van ATR-tekste;
 • Verteenwoordiging van die ATR by geleenthede van lidorganisasies en medewerkers.

 

Minimum vereistes:

 • Lojaliteit teenoor Afrikaans en die breë Afrikaanse taalgemeenskap;
 • Bewese organisatoriese vermoëns en ervaring met die bestuur van projekte in die sakesektor, die staat en/of nieregeringsorganisasies;
 • Vlot meertalig (minstens in Afrikaans en Engels – ander inheemse tale ʼn bate);
 • Uitstekende mondelinge en skriftelike kommunikasievaardighede;
 • Uitstekende interpersoonlike vaardighede en die vermoë om doeltreffend in spanverband te funksioneer;
 • Die vermoë om oor die grense heen te werk en met uiteenlopende rolspelers te skakel;
 • Vermoë om onafhanklik en onder druk te werk;
 • Vaardigheid in Office 365, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access en sosiale media;
 • Bereidwilligheid en beskikbaarheid om te reis;
 • Geldige motorbestuurslisensie en ’n voertuig.

 

Bykomende vereistes:

 • Tersiêre kwalifikasie in ʼn toepaslike veld;
 • ʼn Gevestigde netwerk in die breë Afrikaanse gemeenskap (wat besigheidsektor insluit);
 • Kennis en ervaring ten opsigte van Afrikaanse taal- en kultuurkwessies;
 • Ervaring met gemeenskapsontwikkeling en/of -skakeling.

 

Standplaas:

Die suksesvolle persoon sal verkieslik in Gauteng/Pretoria gebaseer wees en sal grootliks van die huis af kan werk. Werkverwante kostes sal gedek word.

 

Totale vergoedingspakket: Markverwant

Aansoeke:

Stuur asseblief u CV (maksimum vier bladsye) en ’n dekkingsbrief (een bladsy) waarin u beskryf hoe u aan die vereistes voldoen aan die ATR se sekretaris, Marekyn Kruger-Evert (atr@afrikaansetaalraad.co.za).

Let asseblief op die volgende:

 • Die advertensie sal slegs sluit wanneer die geskikte kandidate gevind is;
 • Jong mense asook afgetredenes met die regte agtergrond is welkom om aansoek te doen;
 • NB: Indien u nie binne twee weke van ons hoor nie, moet u aanneem dat u aansoek onsuksesvol was.
 • Die pos bly oop totdat ‘n geskikte persoon gevind word.