RRB

Rapportryerbeweging

Die Beweging berus op ’n Christelik Afrikaanse grondslag.

Die Afrikaanse taal, sedes en gewoontes soos geopenbaar in sy Christelike geloof, geskiedenis en tradisies te ontwikkel, uit te leef, te handhaaf en te bevorder met die jeug en gesonde gesinsbande as vertrekpunt

Ons doel en strewe is om as Beweging in eie reg maar ook in samewerking met ander organisasies van die Afrikaner-Kultuurhuishouding deur middel van strategiese vennootskappe die onderstaande na te streef:

Webiste: www.rapportryers.co.za