SA Akademie vir Wetenskap en Kuns

‘n Organisasie vir die bevordering van wetenskap, tegnologie en die kunste

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns – oorspronklik De Zuid-Afrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst – is in 1909 gestig.

Destyds was die doel om na die ontwikkeling van die Nederlandse (insluitende die Afrikaanse) taal, letterkunde, kuns, geskiedenis en oudheidkunde in Suid-Afrika om te sien en om leiding in hierdie sfere te gee. Vandag is die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns ‘n multidissiplinêre organisasie. Die missie en algemene doelstellings van die Akademie – soos in sy Akte van Oprigting (Art. 21: 2002) vasgelê – is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en gehalte van Afrikaans. Voorts behels dit ook die lewering van diens aan die samelewing. Hierdie multidissiplinêre organisasie wat die belange van alle Suid-Afrikaners wil dien, streef na uitnemendheid, billikheid, hoë wetenskaplike, morele en demokratiese waardes.

www.akademie.co.za