SASNEV

Suid-Afrikaanse Sentrum Vir Nederland en Vlaandere

Die rede vir SASNEV se bestaan is die ontwikkeling en uitbou van die SASNEV- inligtingsgemeenskap, primêr ter wille van bogenoemde groepe, deur te bemark, te netwerk en saam te werk aan aanvraaggedrewe projekte.

’n Dinamiese, onafhanklike sentrum waar die kultuurbelange van Nederland, Vlaandere en Suid-Afrika ontmoet, primêr vir Afrikaanssprekendes, en met die doel om gedeelde taal- en ander kultuur-ervarings te bewerkstellig deur middel van aanvraag-gedrewe projekte.

SASNEV