SBA

Sigbaar Afrikaans

Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) poog om geletterde, selfonderhoudende en omgewingsbewuste gemeenskappe deur die gebruik van Afrikaans te help vestig.

Onderwys lê die grondslag vir hierdie projek, want dit behels die oordrag van kennis, vaardighede en waardes. Daarom poog ons deur ‘n verskeidenheid van programme om geletterdheid op voorskoolse vlak te bevorder, om bykomende steun aan laer- en hoërskool-onderwysers te bied om geletterdheid te bevorder, en om die geletterdheidsvlakke van veral vroeë skoolverlaters te verbeter.

Onderliggend hieraan is die oortuiging dat die sleutel tot selfverwesenliking en volhoubare ekonomiese vooruitgang vir miljoene gemarginaliseerde Afrikaanssprekendes lê in: skeppende en kritiese denke, doeltreffende mondeling en skriftelik kommunikasie, goeie syfervaardighede, die skep en benut van geleenthede en die verantwoordelike omgaan met die omgewing.

Webtuiste: www.afrikaans.com