Afrikaans as onderrigtaal by skole

Die Taalraad se Moedertaalinisiatief is in samewerking met Fedsas begin. Die doel van die projek is om onderhoude met ouers te voer om 1) te verstaan hoekom hulle sekere taalkeuses vir hulle kinders maak en 2) op grond daarvan ‘n voorligtingsmodel oor moedertaalonderrig uit te werk en te toets.

 

Die inisiatief behels egter veel meer as net die verskaffing van voorligting, maar mik daarop om die taalverskuiwing wat in veral stedelike gebiede plaasvind, teen te werk waar realisties, haalbaar en verantwoordbaar. Fedsas se bestekopname oor taalgebruik in skole sal gebruik word om skole wat kwesbaar vir verengelsing is te identifiseer, so ook skole wat goed doen in Afrikaans. Hierdie skole sal dan verskillende vorms van ondersteuning deur die inisiatief kry. Daar sal nou met beheerliggame en skoolhoofde gewerk word om te verseker dat die voorligting op ʼn geteikende manier aangebied kan word. Die fokus op die taalverskuiwing sal ook gebruik word om ander bydraende faktore te identifiseer en waar moontlik aan te spreek.

 

Beplanningsessies vind in September in die noorde en suide van die land plaas in samewerking met lidorganisasies wat hulle met moedertaalonderrig bemoei. Die doelwit hiervan is om koördinering tussen die lede te bewerkstellig en om toe te sien dat hulle die kwessie op dieselfde manier benader, waar haalbaar. Koördinasie vind spesifiek ook met Afrikaans.com plaas, wat alreeds aspekte van die nodige werk dek. Hierdie koördinasie is nodig om te verseker dat dieselfde boodskap deur die lidorganisasies uitgestuur word, in soverre hulle bereid is om hul eie inisiatiewe aan te pas. ʼn Befondsingsvoorstel vir ʼn nasionale projek word as deel van hierdie proses uitgewerk.