Stigting van die Internasionale Vereniging vir Afrikaans

Verteenwoordigers van Afrikaansdepartemente het die afgelope Saterdag, na afloop van ’n historiese byeenkoms te Stellenbosch wat deur die Afrikaanse Taalraad saamgeroep is, formeel besluit op die stigting van die Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA), wat aanvanklik geïnisieer is deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns. “Die IVA verbind Afrikaansdosente reg oor die land en internasionaal met mekaar,” sê prof Wannie Carstens (oudvoorsitter van die SA Akademie en Direkteur van die Skool vir Tale op die NWU se Potchefstroomkampus). “Deur die IVA sal dosente en studente in Suid-Afrika en regoor die wêreld saam gemeenskaplike probleme kan takel en sinergieë ontwikkel.”

“Ons het gedurende ’n eerste vergadering hierdie jaar in Pretoria besluit om saam te werk om Afrikaans as akademiese taal en as vak te bestendig,” sê prof Rufus Gouws, voorsitter van die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch. “Samewerking onder die vaandel van die IVA sal die isolasie van dosente aan verskillende universiteite ophef, en ons sal saam aan probleemoplossing, kursusontwikkeling en toeganklikheid kan werk. Dit is baie beter as om net op ’n mens se eie mishoop te sit.”

Giselle Botha, ’n studenteverteenwoordiger van die Universiteit Stellenbosch, dink dat samewerking onder die vaandel van die IVA dit vir studente baie makliker sal maak om by die regte dosente uit te kom. “Dosente sal hulle spesialisgebiede op die IVA se webwerf aanbring. Ons hoop dat standaardmateriaal oor verskillende basiese kursusse op die webwerf beskikbaar sal kan wees – een plek waar studente toegang tot die regte materiaal kan kry.”

Hendrik Theys, lektor van KSUT en ondervoorsitter van die Taalraad, saam met Giselle Botha, studenteverteenwoordiger van die US Departement Afrikaans en Nederlands

Die linguis en voorsitter van die Taalraad, prof Anne-Marié Beukes van die Universiteit van Johannesburg, verwelkom die besluit van die vergadering dat ook Afrikaanse taalkundiges uitgenooi sal word om lid te word van die IVA. “Linguiste het veral nou ’n waardevolle bydrae om te maak en dit is van kardinale belang dat die verskillende dissiplines saamwerk vir Afrikaans. Die besluit dat daar nouer met ander Afrikatale saamgewerk moet word, is ook van groot belang.”

“Ons is baie tevrede oor die energie wat nou ontstaan het en veral verheug oor die aktiewe deelname van studente aan hierdie byeenkomste,” sê Ria Olivier, projekbestuurder van die Afrikaanse Taalraad en sameroeper van die byeenkoms. “Die Taalraad sal in die toekoms veel nouer met dosente en studente werk om skakeling met Afrikaanse en ander gemeenskappe te bevorder.”

Prioriteite vir die IVA se pad vorentoe, gegee die fokus op Afrikaans as ‘n nasionale en internasionale kennisbate, behels die vestiging van ’n e-portaal om toegang tot mense- en fisiese hulpbronne in Afrikaans te verbeter, asook ’n oudit van aanbod en behoeftes by plaaslike Afrikaansdepartemente. Die dosente en studente sal ook deelneem aan taalbewusmaking in gemeenskappe, gemeenskapsgerigte navorsing bevorder, en uitreik na skole ter verbetering van Afrikaansonderrig.

Enkele van die deelnemers aan die stigtingsvergadering