Taal en die besigheidsektor

Verpas besighede dalk geleenthede indien hulle eentalig in ʼn meertalige besigheidsomgewing optree? Of verloor hulle dalk mededingingsvoordele
vergeleke met ondernemings wat innovasie deur meertaligheid bedryf? Wat is die werklike koste en voordele van eentaligheid in die korporatiewe sektor? Kan
ons ekonomie eentaligheid bekostig?

Christo van der Rheede, een van die deelnemers van die seminaar, skryf oor hierdie brandpunte van die gesprek.
Die Engelse weergawe van Christo se artikel soos dit verskyn het in News24 kan hier gelees word:
https://theworldnews.net/za-news/news24-com-opinion-language-is-a-critical-part-of-doing-business-pay-attention-to-it

Kyk uit vir die Afrikaanse weergawe van die artikel, dit sal binnekort hier beskikbaar wees.