Taalraad-beurse: Die eksklusiewe onderhoud met Akademia

Die Taalraad het gaan inloer by Akademia om te gesels oor Akademia, die Taalraad-beurse en die impak wat hierdie twee rolspelers het op studente se toekoms.  Dis wat hul Bestuursrekeningkunde-dosent, Rika, en bemarkingshoof, Chris, te sê gehad het:

Rika 2

Akademia se Bestuursrekeningkunde-dosent, Rika

 

Rika, gee ‘n bietjie agtergrond oor wie jy is en jou keuse van vakgebied.

Ek is Rika Nieuwoudt, grootgeword in ʼn klein dorpie by name Christiana. Ek neem graag deel aan sport en het nog altyd ʼn liefde vir tale gehad, veral Afrikaans. Die vakgebied waarin ek tans doseer is Bestuursrekeningkunde.

 

Hoekom het jy besluit om ‘n lektor by Akademia te wees?

Onderrig is in my bloed en Akademia is nuut en iets anders en in my taal. As ek aan Akademia dink, voel ek so ’n opgewondenheid in my opkom.  Daar heers ʼn goeie gees onder die personeel en ek hou daarvan om deel te wees van so ’n span.

 

Akademia is ‘n tersiêre instansie met ‘n unieke aanslag. Wat is die definisie van ‘n Akademia-student, m.a.w. wat is die voorvereistes om by Akademia te studeer en hoe lyk die gepaste kandidaat?

ʼn Akademia-student moet, soos by enige tersiêre instansie, aan die minimum statutêre vereistes vir die program waarvoor hulle inskryf, voldoen. Hierdie program word in Afrikaans aangebied.  ʼn Tipiese Akademia-student is entoesiasties,  gedissiplineerd en, sou ek sê, rekenaarvaardig. 

 

Wat maak die studie-opset van Akademia uniek?

          Jy kan in jou moedertaal (Afrikaans) studeer

          Werkendes kan studeer

          Ons tegnologie maak dit moontlik om na afloop van jou klas die lesing te herbesoek

          Blootstelling aan studente van verskillende ouderdomme

          Student hoef nie na ʼn spesifieke dorp te verhuis om by Akademia te studeer nie, maar kan inskakel by ’n sentrum die naaste aan waar hy bly

          Jy kan tydens die klas in Bellville sit en met iemand in Vanderbijl redeneer terwyl ʼn ander student in Krugersdorp julle kan hoor

 

So sou jy sê dat Akademia ‘n kuberkampus is wat ook sosiale interaksie aanmoedig tussen studente aanlyn?

Hoewel ons studente mekaar sien tydens die klaskontaksessies by die verskillende studiesentrums, het iets soos sosiale media oud en jonk geleer om effektief met mekaar te kan kommunikeer sonder om fisies bymekaar te wees. Ons studente gebruik hierdie kanaal ook baie effektief met mekaar en met hul dosente!

 

Chris 2

Akademia se bemarkingshoof, Chris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chris, Akademia bied van die beste beurse in die land vir hul ondernemende studente. Hoekom dink jy is dit voordelig om vir ‘n beurs by die Taalraad aansoek te doen, ongeag die ooglopende voordele?

Ek dink die Taalraad-beurse by Akademia bied oud en jonk die geleentheid om ‘n wêreldklas kwalifikasie in hul moedertaal te bekom, sonder om ’n finansiële hekkie te hê wat hul pootjie!

 

Deel jou idees oor watter impak Afrikaans as onderrigmedium maak en hoe dit ‘n gegradueerde van Akademia ‘n rolspeler maak – nie net nasionaal nie, maar ook internasionaal.

Wêreldwyd het Afrikaanssprekendes reeds met groot welslae uitgeblink in vreemde kultuuromgewings. Neem maar voorbeelde soos dr Chris Barnard, Anton Rupert, dr Japie van Zyl, een van die senior persone by NASA in Amerika, en dan natuurlik die talle Afrikaanse dokters, verpleegpersoneel, ingenieurs en ander wat vandag oraloor in die wêreld praktiseer.

 

Die groot ideaal van meertaligheid kan bereik word deurdat jy eers jouself teen die vinnigste moontlike spoed op die hoogste vlak kwalifiseer – iets wat deur wêreldwye navorsing bewys is as die vinnigste wanneer dit in ’n persoon se moedertaal gebeur.   Daarna kan jy enigiets wat jy weet in ’n ander taal wat jy bemeester het, weergee.  Om oor kennis te beskik, hoef jy dit dus nie in ’n spesifieke gesproke taal buiten jou moedertaal te verwerf nie.

 

 

Gaan gerus na ons Facebook-blad (facebook.com/taalraad) vir die video-onderhoude met die twee dinamiese mense.