Versoening

Versoening deur sosio-ekonomiese ontwikkeling

 

Die US-taaldebat het heelwat spanning veroorsaak. ʼn Doelgerigte poging is dus oor die volgende maande nodig om weer groter eenheid onder Afrikaanssprekendes te bewerkstellig, iets waaraan die Taalraad aandag sal moet gee. Gesprekke is reeds met voormalige direkteure van die Taalraad gehou om die moontlikheid van versoening deur sosio-ekonomiese ontwikkeling te ondersoek. So ʼn inisiatief kan as ʼn platform gebruik word om ook blywende kwessies rakende die onregte van die verlede aan te spreek. ʼn Voorstel word op die oomblik met befondsers bespreek.

 

Die XhosAfrika-projek

 

Die XhosAfrika-projek, gestig deur wyle dr. Neville Alexander, mik daarop om Xhosa met behulp van Afrikaans te ontwikkel en om uiteindelik ‘n Xhosa Taalraad te vestig. RO en CS het die projek weer in die lewe geroep. Met Viva Afrikaans as vennoot, sal werk wat by verskillende universiteite en elders vir die ander Afrikatale gedoen word, onder meer terminologie-ontwikkeling en ander hulpbronne vir die taal, op ‘n nuut geskepte webwerf beskikbaar gestel word. Die Projek gaan ook ʼn groot bydrae tot die komende Taalberaad van 19 November maak.

 

Rehoboth Basters se taalinisiatief

 

Die Rehoboth Basters is ʼn gemeenskapsorganisasie wat lid van die Taalraad geword het. Die Ondervoorsitter, Hendrik Theys, het hulle in die verlede gehelp om ʼn gesprek met naburige gemeenskappe te begin oor moontlike samewerking oor taal. ʼn Besoek word beplan waartydens ʼn gesprek tussen hierdie gemeenskappe gefasiliteer sal word.

 

Die Rehoboth Basters het in 1976 ʼn brief van gelukwensing aan die Taalmonument gestuur. Hierdie brief is nooit beantwoord nie, iets wat die gemeenskap gekwel het. Die nuwe hoof van die Taalmonument en -museum het ingestem om die Rehoboth Basters saam met die Taalraad te gaan besoek om ʼn bedankingsbrief aan die gemeenskap te oorhandig as ʼn simbool van versoening.

 

Veeltalige skryfprojek

 

Die projek behels ‘n veeltalige skryfkompetisie. ‘n Publikasie met die wenverhale in Afrikaans, Engels, Tswana en Xhosa en opsommings in die ander moedertale, is vanjaar in graad 6 geloods en sal jaarliks na die ander grade uitgebrei word. Die projek bied ‘n geleentheid om Afrikaans, en die ander Afrikatale, in ‘n snel verengelsende omgewing te bevorder deur bewusmaking van die waarde van die onderskeie moedertale en die bevordering van veeltaligheid asook positiewe verhoudinge tussen die verskillende taalgemeenskappe.

 

Publikasies

 

Die Taalraad het die toestemming van die skrywer van So kry ons Afrikaans gekry om sy boek in Engels te vertaal en uit te gee. Hy is besig om ʼn paar hoofstukke op te dateer, waarna die vertaling kan begin.

 

Die Taalraad is ook van plan om die boekie oor die Jeugberaad oor Soweto 76 wat in 2013 deur die Taalraad georganiseer is, in Engels te vertaal. Dit sal dan in beide Afrikaans en Engels in elektroniese formaat aangebied word.