Vryheidsfront Plus

Ons veg vir jou toekoms

Die Vryheidsfront Plus is onherroeplik verbind tot die verwesenliking van gemeenskappe, in die besonder die Afrikaner, se internasionaal erkende reg op selfbeskking, territoriaal en andersinds, die handhawing, beskerming en uitbouing van hulle regte en belange asook tot die bevordering van die reg op selfbeskikking vir enige gemeenskappe in Suid-Afrika gebind deur ‘n gemeenskaplike taal – en kultuurerfenis.

Sewe-en-twintig politieke partye het deelgeneem aan die Kemptonpark-onderhandelinge voor April 1994. Die Vryheidsfront is in hierdie tyd onder leiding van genl Constand Viljoen gestig en die party het ‘n akkoord met die ANC gesluit.

Negentien van hierdie partye het deelgeneem aan die verkiesing van 27 April 1994, maar net sewe het die parlement gehaal. Die Vryheidsfront, destyds skaars ‘n maand oud, het vierde gekom na die ANC, NP en IVP. Die belangrikste gebeurtenis in die eerste politieke termyn was die skryf van Suid-Afrika se nuwe grondwet. Hieraan het die Vryheidsfront aktief deelgeneem en veral gefokus op die insluiting van selfbeskikking en groepsregte in die grondwet. Dit het meegebring dat die Vryheidsfront ‘n sleutelrol gespeel het in die insluiting van die volgende artikels in die nuwe Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Wet 108 van 1996)

Webtuiste:www.vfplus.org.za