Visie en Missie

Visie: Saam die toekoms in met Afrikaans

Ons kernwaardes
Eenheid in diversiteit:
Die Afrikaanse gemeenskap deur die Taalraad tot ʼn eenheid saamgesnoer.
Integriteit:
In ons interne en eksterne verhoudinge behandel ons alle mense met respek, opregtheid en eerlikheid.
Inklusiwiteit:
Die Taalraad is ʼn inklusiewe organisasie wat alle mense saamsnoer rondom Afrikaans.
Toegewydheid:
Die Taalraad is ingebind tot die bemagtiging van die Afrikaanse taalgemeenskap en die bevordering en beskerming van Afrikaans.
Uitnemendheid:
Die Taalraad handhaaf die hoogste standaarde met betrekking tot die bemagtiging van die Afrikaanse taalgemeenskap en die bevordering en beskerming van Afrikaans.

Ons Missiestelling:
Om in samewerking met sy lidorganisasies Afrikaans te bevorder en te beskerm en om al die sprekers en gebruikers van Afrikaans te bemagtig.

2