Voortrekkers

Afrikanerskap – Burgerskap – Christenskap

Die Voortrekkers is ‘n kultuurbeweging wat die moderne Afrikaner, in besonder sy jeug, bemagtig om as positiewe Burgers en konsekwente Christene suksesvol te wees. Elke lid gaan sy volle potensiaal bereik deur geleenthede te gebruik om effektiewe persoonlike leierskap te ontwikkel.

Voortrekkers glo daar is ‘n doel met hulle lewe. God het ons hier geplaas om Hom te eer en diens te lewer aan volk, land en medemens. In Die Voortrekkers wentel alles om hierdie roeping. Kinders word ook beïnvloed om positief te wees oor hulle toekoms. Positiwiteit oor die toekoms is vervat in die verwoording van die Wese van die Voortrekkers. Die kind word gelei om ‘n positiewe selfbeeld te vorm deur voortdurend moeiliker uitdagings binne die kind se vermoë te bied en die kind te help om dit te bemeester. Die Voortrekkers bied die kind die geleentheid om in ‘n veilige omgewing prakties te kan oefen hoe sy of haar besluite die dinge wat gebeur beïnvloed. Op hierdie wyse ontwikkel hulle die gevoel dat hulle beheer het oor die dinge wat met hulle gebeur.

Die Voortrekkers is ’n omgewing waar positiewe waardes wat vloei uit konsekwente Christenskap, moderne Afrikanerskap en positiewe Burgerskap, deurweef is in die Grondslag, Doelstellings, Voortrekkerkode en leerplanne. Hierdie waardes sluit in (maar is nie beperk nie): Geloof, Hoop, Liefde, Respek (teenoor ander en teenoor die Skepping), Eerlikheid, Integriteit, Regverdigheid, Omgee, Verantwoordelikheid, Trots en Gesonde Lewenstyl. Hierdie waardestelsel word nie net aan kinders geleer nie, maar prakties deur volwassenes gedemonstreer in ’n wye reeks aktiwiteite en onder kinders aangemoedig.

Webtuiste: www.voortrekkers.co.za