XhosAfrika-netwerk en Afrikaanse Taalraad: Verbod op inheemse tale by skole onaanvaarbaar

“Om kinders te dwing om Engels op die skoolterrein te praat, eerder as hul moedertaal of enige ander taal van hul keuse, herinner aan die kulturele assimilasie van die koloniale era, en is totaal onvanpas in ‘n linguisties diverse samelewing soos Suid-Afrika,” het die XhosAfrika-netwerk  en die Afrikaanse Taalraad vandag in ‘n gesamentlike persverklaring gesê.

Die praktyk om kinders vir die gebruik van inheemse tale soos Xhosa en Afrikaans by die skool te straf, is “eenvoudig diskriminerend, iets wat onmiddellik moet stop”, het Patrick Fefeza, lid van die uitvoerende komitee van die XhosAfrika-netwerk gesê, met verwysing na mediaberigte oor taalreëls by verskeie Engelsmediumskole in Gauteng.

“Ons aanvaar dat die betrokke skole die leerders se belange op die hart dra, maar die idee dat die kinders se Engels daaronder sal ly as hulle hul moedertaal gebruik, is nie net verouderd nie, maar ook gediskrediteer,” het Ria Olivier, projekbestuurder van die Afrikaanse Taalraad, gesê. “Tweetaligheid of veeltaligheid is ‘n belangrike bate in ‘n meertalige land, ook in die werksopset.  Dit moet by skole bevorder, nie onderdruk word nie.  ‘n Ingrypende paradigmaskuif oor taal is nodig in ons skole en onderwysdepartemente.”

“Ons moedig leerders en ouers aan om by skole op hul taalregte aan te dring,” het Conrad Steenkamp, Uitvoerende Hoof van die Afrikaanse Taalraad, gesê. “Die Afrikaanse Taalraad en XhosAfrika sal klagtes oor taalgebruik by skole opvolg en ons wil ouers aanmoedig om met ons in aanraking te kom.”

Die XhosAfrika-netwerk is ‘n inisiatief van wyle Neville Alexander en mik daarop om veeltaligheid te bevorder en die voetspoor van Xhosa en Afrikaans in die openbare domein te verbreed.  Die Afrikaanse Taalraad, wat ‘n lid van die XhosAfrika-netwerk is, bevorder Afrikaans in haar volle diversiteit binne ‘n veeltalige konteks.