240_f_83118155_3kz2079w3hkeri3bxxyzwky4wbkonuyh
1
1
Taalmuseums van die wêreld

Daar is duisende tale in die wêreld en nêrens word dit beter geïllustreer as in die Ivar Aasen Sentrum in Ørsta, Noorweë, nie.

Laai pdf af
UNESCO (2003) se raamwerk vir die assessering van taalvitaliteit en kwesbaarheid. Die Taalraad se werk is op hierdie sleutelbron gebaseer.
Laai pdf af
UNESCO-artikels gefokus op moedertaalonderrig
Education in a multilingual world (2003)
The mother tongue dilemma (2003)
Improving the quality of Mother Tongue based literacy and learning (2008)
Mother tongue matters - Local language as a key to effective learning (2008)
If you don't understand, how can you learn (2016)
3
240_f_83118155_3kz2079w3hkeri3bxxyzwky4wbkonuyh

Taalkursusse

Afrikaans, Zulu en Tsongakursusse: die Taalraad moedig Afrikaanssprekers aan om ander inheemse tale te leer en omgekeerd (L.w. die Taalraad waarborg nie die kwaliteit van die kursusse nie).

PEO

Nederlandse Hulpbronne

10 Belangrike insigte oor meertaligheid en taalwerwing.

Tien insigte: Meertaligheid en Nederlands as Familietaal
viva

VIVA

VIRTUELE INSTITUUT VIR AFRIKAANS

Die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) is ‘n navorsingsinstituut en diensverskaffer vir Afrikaans in digitale kontekste en is ‘n geregistreerde maatskappy sonder winsoogmerk.

VivA se hoofdoelstellings is om die gebruik en gehalte van Afrikaans plaaslik en internasionaal uit te bou deur:

1) die beskrywing en bestudering van Afrikaans in sy volle omvang;

2) die ontwikkeling van omvattende digitale en ander hulpbronne, hulpmiddele en platforms vir gesproke en geskrewe Afrikaans; en

3) die lewering van ‘n praktiese Afrikaanse taaldiens deur middel van tegnologie.

VIVA