Beurse

3

Taalhulpbronne

Afrikaans, Zulu en Tsongakursusse: die Taalraad moedig Afrikaanssprekers aan om ander inheemse tale te leer en omgekeerd (L.w. die Taalraad waarborg nie die kwaliteit van die kursusse nie).

PEO
viva

VIVA

VIRTUELE INSTITUUT VIR AFRIKAANS

Die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) is ‘n navorsingsinstituut en diensverskaffer vir Afrikaans in digitale kontekste en is ‘n geregistreerde maatskappy sonder winsoogmerk.

VivA se hoofdoelstellings is om die gebruik en gehalte van Afrikaans plaaslik en internasionaal uit te bou deur:

1) die beskrywing en bestudering van Afrikaans in sy volle omvang;

2) die ontwikkeling van omvattende digitale en ander hulpbronne, hulpmiddele en platforms vir gesproke en geskrewe Afrikaans; en

3) die lewering van ‘n praktiese Afrikaanse taaldiens deur middel van tegnologie.

VIVA

Akademiese Tekste

Gerwel se Taalbeleid Raamwerk vir Hoër Onderwys in Suid-Afrika

Vind hier die skakel na die Gerwel dokument oor die posisie van Afrikaans in die Universiteitsisteem

Gerwel se Taalbeleid raamwerk vir hoër Onderwys in Suid-Afrika